Bệnh hen lây qua đường nào?

Bệnh hen suyễn là một bệnh khá phổ biến hiện nay. Cũng như những thắc mắc về hen suyễn cũng càng nhiều. Bố mẹ hoặc người thân trong gia đình khi mắc bệnh hen suyên thường sẽ lo lắng lây cho con cái. Vậy bệnh hen lây qua đường nào? […]